Scroll Top
Kamenec 123, 763 02 Zlín

Plusy a mínusy vytápění peletami

Dřevo je na topení nejlepší. Při jeho hoření vzniká minimum škodlivin, čímž nedochází k zatěžování životního prostředí. Jeho alternativou jsou peletky, které patří stejně mezi typ ekologického vytápění.

Moderní palivo

Pelety jsou drobné válečky s průměrem do 20 mm, dlouhé asi 5 – 6 cm. Vznikají lisováním rozmělněné a suché biomasy, přičemž výrobní surovinou mohou být piliny, nebo i sláma. Výhodou je, že vlhkost pelet je asi 10%, což znamená, že uživatele nemusí trápit vlhkost paliva, jak tomu je často u dřeva. Co se týče výhřevnosti, 1 kg pelet má výhřevnost cca 17,5 MJ, což odpovídá objemu 0,5 m3 plynu.

Zelená pro “zelených”

Pelety jsou ekologickým palivem, protože se vyrábějí z čisté, škodlivými látkami nezatížené dřevní suroviny. Při jejich hoření se uvolňuje velmi malé množství oxidu uhličitého. Výhodou je, že účinnost spalování pelet je perfektní. Spálené pelety zanechávají jen velmi malé množství odpadu – popela, který je ještě možné druhotně využít jako výborné hnojivo. V současnosti se stanoví podmínky, podle kterých by bylo možné poskytnout dotace pro domácnosti, které investují do “zelené energie”, což zahrnuje i koupi kotle na pelety. Do roku 2020 by se takto mohlo rozdělit až 100 milionů eur.

Pozor na kvalitu pelet

Jelikož v peletových kotlích lze vytápět pouze peletami, dbejte na používání pelet vyrobených z čisté dřevní hmoty bez obsahu kůry. Čisté pelety bez kůry mají bílou barvu, nedrobí se. Kvalitní pelety lépe hoří, jejich používáním vzniká menší množství popela, čímž se neznečišťuje kotel. Od kvality pelet závisí i to, jak často budete potřebovat vysypávat nádržku na popel. Při těch kvalitnějších stačí tento úkon provádět jednou za 6 týdnů.

Levnější než plyn

Náklady na vytápění s peletami jsou oproti plynovému kotli asi o 20 – 30% nižší. Zároveň, pokud nakoupíte pelety v létě, kdy jsou jejich ceny výhodnější než v zimě, ušetříte ještě více.

Kamna na pelety

Věděli jste, že s peletami můžete kromě kotlů topit iv speciálních krbových pecích na pelety? Krby na pelety slouží především k vytápění jednotlivých obytných místností. Mají zásobník, který se ručně doplňuje přímo nasypáním sáčku jednou za 1 až 2 dny. Bývají vybaveny zvláštním hořákem, díky čemuž můžete pozorovat hořící plamínky. Tepelný výkon těchto zařízení je 5 až 20 KW. Při 6 KW výkonu krbu a topné plochy je roční spotřeba paliva 1 600 kg.

možné nevýhody

Na to, abyste mohli topit peletami, potřebujete speciální kotel na pelety. Cena takového kotle závisí na typu, výkonu a jeho vybavení, což znamená vyšší pořizovací náklady. Čím chcete vyšší komfort a kvalitu kotle, tím více musíte zainvestovat. Nejlevnější kotle na pelety koupíte za 2 300 eur, avšak nejdražší, plně automatizované i za 13 270 eur. Kotel na pelety obsahuje zásobník paliva, který má různou velikost. V závislosti na jeho objemu se liší interval naplňování, který může být několikadenní, měsíční, ale i delší. Proto potřebujete dostatečně velký prostor, kde umístěte samotný kotel a uskladníte pelety.