Scroll Top
Kamenec 123, 763 02 Zlín

Jaké jsou přednosti topení peletami?

Pohodlí

Automatické kotle na dřevní pelety představují špičkovou technologii spojenou s nejvyšším stupněm bezpečnosti , snadnou obsluhou , vysokým stupněm spolehlivosti. Díky jedinečné regulaci dávkování vzduchu dochází k optimálnímu spalování ./ zbytkové nespálené CO je 30 ppm což odpovídá spalování plynu v kondenzačním kotli/. Emise splňují nejpřísnější normy 5 emisní třídy a parametry jsou potvrzeny Ekodesignem

Jistota zásob

Každý den se v České republice vyrobí 1000 tun pelet. Třicet dva českých peletáren je rozesetých po celém území republiky, obvykle v blízkosti velkých pil. Výroba pelet totiž pomáhá dřevařským závodům zužitkovat dřevní pilinu, která přirozeně vzniká v dřevařské výrobě jako zbytková surovina. Po rozřezání na trámy, fošny a prkna se až 40 % původního kmene mění v dřevěné zbytky (štěpku a pilinu).

Záruka kvality

Kvalita pelet řídí podle evropské normy EN PLUS A1. Norma řeší i přepravu a uskladnění pelet u koncových uživatelů. BIOMASA tyto neuvádět !! dodám později podle Supavského všechny tyto podmínky dokáže zajistit i pro Vás, protože vlastní výrobu i celý logistický (zásobovací) systém.

Cena

Vytápění dřevními peletami představuje reálnou alternativu vůči běžným (fosilním) palivům. Cena a komfort jsou alternativou k zemnímu plynu.

Každoročně se otevírá v ČR jedna až dvě nové peletárny. Zabudování zařízení na vytápění dřevními peletami je od roku 2009 podporovány prostřednictvím Ministerstva hospodářství SR ale i sdružení BIOMASA a výrobců kotlů.

Výhodou jsou také kotlíkové dotace: kotlíková dotace podmínky.

Fakta o peletárnách:

 32 domácích výrobců pelet

  • 365 000 tun pelet se vyrobilo v ČR v roce 2017, tedy 1000 tun denně
  • výroba pelet v ČR roste už pátým rokem ve dvojciferných číslech
  • 28 000 peletových kotlů a kamen je v provozu v českých domácnostech
  • aktuální spotřeba pelet v České republice je 100 tisíc tun ročně
  • 96 % českých pelet má mezinárodní certifikaci nejvyšší kvality ENplus A1
  • 67 % českých pelet jde na export

Pelety – environmentálně přijatelné palivo

Při spalování dřeva se uvolní jen tolik CO2, kolik přijme strom z atmosféry během svého růstu. Vytápění peletami je proto považováno za CO2 – neutrální s podstatným přínosem k ochraně ovzduší. Kdo vytápí dřevními peletami, nejenže nepřispívá ke globálním klimatickým změnám, ale zároveň napomáhá ke snižování globálního oteplování a brání dalším přírodním katastrofám.

I Česko se v rámci Kjótského protokolu zavázalo zredukovat emise způsobující skleníkový efekt do roku 2010 o 8%. Dá se to jen šetřením energie a využíváním obnovitelných zdrojů energie, kde má biomasa – pelety největší potenciál na Slovensku.

Výhody pelet při spalování, v porovnání s neupraveným dřevním odpadem:

vyšší energetická účinnost

vysoká výhřevnost – 17 Mj / kg

nízký obsah popele  (do 0,5%)

nízký obsah vody (6% )

redukce objemu – nízké nároky na skladovací prostory (650 kg / m3)

bezobslužný plnoautomatický provoz a regulace

nízká produkce emisí při spalování

přijatelná cena na jednotku vyrobeného tepla

plnohodnotná náhrada za jiné druhy paliva

obnovitelný zdroj energie na vytápění