Údržba kotle


Údržba kotle

V rámci údržby kotle je nutné:

  • je potřeba udržovat rošt v čistém stavu - bez krusty - tato kontrola zavisí na kvalitě pelet (zpravidla po spálení 10 pytlů pelet je potřeba vyčistit rošt       plochým ocelovým kartáčem)
  • je potřeba dbát na dosypaný zásobník
  • po spálení cca 1 tuny pelet je vhodné vyčistit spalinové komory (druhá, třetí a čtvrtá komora). Provádí se kulatým kovovým kartáčem o průměru 80 mm       vertikálním pohybem (do uplného odstranění spalinového nánosu). Poté odšroubujeme (dvě křídlové matky) kryt čistícího prostoru, vysajeme       vysavačem na popel, případně vymeteme. Zkontrolujeme kvalitu izolace na krytu čistícího prostoru a uzavřeme jej matkami.
  • otevřeme spodní dvířka pod hořákem, kde se nachází popelník. Vysypeme jej, celý prostor vysajeme vysavačem na popel nebo vymeteme. Tento úkon       doporučujeme vykonávat po spotřebě cca 1 tuny pelet
  • Zkontrolovat těsnost těsnění u všech dvířek, případně šroubovákem toto těsnění pozvednout, aby doléhalo na kovové rámy příruby