Scroll Top
Kamenec 123, 763 02 Zlín
SERVIS KOTLŮ 2020
ŽÁDOST O SERVIS
Kontaktujte nás a společne najdeme termín opravy.
REVIZE KOTLŮ
Používáme odborné návody na servis.
NOTIFIKACE
Před servisem jste vždy předem upozorněn na blížící se servisní výkon.

Technická služba

Odpovědnost za naši techniku ​​pro nás nekončí jejím prodejem. Téměř 1000 automatických kotlů Variant Pellets prodala firma KADRIA za posledních 10 let . Tyto realizace z nás dělá odpovědnými za kvalitní záruční a pozáruční servis pro uživatele našich produktů. A firma KADRIA se hlásí k této odpovědnosti.

Pokud máte být spokojeni s Automatickým kotlem Variant Pellets je třeba zodpovědně provést uvedení do provozu . Pro maximálně úsporný, spolehlivý a bezpečný provoz je třeba dodržovat návod . Především týkající se používání kvalitních dřevěných pelet a kontrola dávkování. Firma KADRIA zajišťuje uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis vlastními servisními techniky, příp. zaškolenými externími servisními techniky.

flexibilní termíny
opravy kotlů
revize kotlů
úniky tepla

Proč revize kotle?

DOKLAD PRO POJIŠŤOVNY
v případě pojistné události v důsledku neprovedených revizí a servisu pojišťovna neuhradí případné škody.

UŠETŘÍTE ZA PELETY PENÍZE
Je dokázáno, že údržbou kotle, jeho vyčištěním a nastavením spalování je spotřeba pelet až o 20 % nižší.

DŮRAZ NA BEZPEČNOST
Samotná konstrukce a bezpečnostní prvky v hořáku eliminují jakékoliv fatální následky v provozu. Ale pokud nedodržíte údržbu a kontrolou jeho bezpečnostních prvků snížíte životnost peletového kotle.

nezanedbejte kontrolu

Začátkem topné sezóny se více než jindy během roku setkáváme s výzvou, abychom nezanedbávali kontrolu peletových kotlů. Jde přitom jen o zajištění bezproblémového provozu a vyhnutí se možnosti, že během nejtužší zimy mám topení vypoví službu.

Hořáky Ferroli SUN P7N si dokáží zaznamenávat počet hodin provozu, množství i druh poruch z čehož servisní technik může stanovit chyby v provozu.
Kotle jsou technická zařízení, které potřebují pravidelnou údržbu autorizovaným výrobcem vyškoleným servisním technikem na dané zařízení. Je třeba si uvědomit, že v kotlích probíhá spalovací proces, kde jsou vyvíjeny vysoké povrchové teploty.

Při běžném servisu se čistí teplosměnné plochy, které zajišťují přenos tepla mezi plamenem a vodou, což je základ dosažení výrobcem uváděnou účinnosti zařízení. Také se řadí různé technické parametry, případně se vymění nadměrně opotřebené součástky. Během provozu plynového zařízení se postupně opotřebovávají různé komponenty, čehož důsledkem může být změna poměru spalovací směsi vzduch / plyn. Výsledkem je nedokonalé spalování směsi, větší opotřebení dílů, zvýšená spotřeba pelet, tvorba sazí a zatěžování životního prostředí. Důsledek je menší účinnost kotle za více peněz. Rozhodně toho není málo, co je třeba zkontrolovat.

Servis kotle v předstihu

Servis by se měl provádět po ukončení topné sezóny nebo před jejím zahájením, čímž může uživatel předejít různým poruchovým stavům během topné sezóny, kdy je i složitější sehnat techniků, nakolik jsou v zimním období přirozeně více vytíženi. Myslet třeba tedy na servis či revizi už v době, kdy se nám o příjemné teploty stará slunce. Tehdy bez zbytečných stresů určitě seženete nejen technika, ale lze mnohdy i ušetřit vzhledem k časté letní slevy servisních firem.

Potvrzení o provedené revizi

Kromě spokojenosti, že je vše, jak má být a kotel funguje optimálně, vám revize přinese ještě jednu užitečnou věc, a to potvrzení (protokol) o provedené revizi. Provozovatel by měl vzít na zřetel, že v případě pojistné události v důsledku neprovedených revizí a servisu mu pojišťovna neuhradí škodu, protože nesplnil zákonné povinnosti. Každé zařízení do 50 KW má povinnost podle vyhlášky jednou ročně absolvovat bezpečnostní prohlídku. Podle zákona opravovat, provádět údržbu, odborné prohlídky a zkoušky plynových zařízení může jen odborně způsobilá osoba, která má příslušné oprávnění.

Privacy Preferences
Upravte si cookies dle vlastních preferencí.