Scroll Top
Kamenec 123, 763 02 Zlín

Kotle na pelety

Automatický kotel na pelety (peletky) – provoz hořáku na pelety funguje kompletně automaticky. Pokud peletový hořák dostane pokyn aby se spustil, nebo si uživatel navolí teplotu při které vznikne potřeba přitápět, dopravník nasype pelety do hubice hořáku a automaticky je zapálí topným telískem (spirála). Díky takovým vlastnostem je automatický peletový kotel se zásobníkem velmi komfortní v rámci obsluhy a užitných vlastností. Na rozdíl od vytápění zemním plynem nebo LTO je, že spalování pelet je obnovitelný zdroj energie na který můžete využít kotlíkové dotace až 130 000 Kč

Kotel na pelety VARIANT PELLETS 20

Nejmenší kotel na pelety – vysoká účinnost předávání tepla je dána čtyřtahovým tělesem, které i přes své malé rozměry a nízkou váhu má velkou předávací plochu a  umožňuje rychlé předávání tepla do oběhu. URČEN PRO VYTÁPĚNOU PLOCHU 70 – 200 M2.

kotel se zasobnikem

kotel na pelety VARIANT PELLETS 30

Nejlepší kotel na pelety – hořák Ferroli je vybaven integrální regulací vzduchu ,díky které  jsou zaručeny minimální emise CO a kotel splňuje nejvyšší 5 emisní třídu. URČEN PRO VYTÁPĚNOU PLOCHU 200 – 400 M2.

kotel se zasobnikem

kotel na pelety VARIANT PELLETS 40

Automatický kotel na pelety se zásobníkem – v kotli Variant Pellets dochází k dokonalému spalování a vůbec ne dochází k dehtování tělesa a tudíž se velmi jednoduše a rychle čistí. URČEN PRO VYTÁPĚNOU PLOCHU 350 – 600 M2.

kotel se zasobnikem
REFERENCE
Snip20200925_8
ZDENĚK NÁROŽNÝ
Správce síte

Perfektní komunikace, pan Kolář vypracoval cenovou nabídku, topenáři odvedli velice dobře svoji práci. Cena byla dodržena. Byl jsem maximálně spokojen a na základě této zkušenosti mohu firmu KADRIA doporučit.

reference na kotle
MARTIN NAVRÁTIL
Vedoucí údržby

Vřele doporučuji velmi dobrý přístup kvalitně odvedená práce a následný servis zařízení.

kotle a reference na ne
MIROSLAVA LUŽÁNECKÁ
Účetní

Výborný kvalifikovaný personál ví velmi dobře poradit a maji přesně určený sortiment kotlů.

Proč je Kadria nejlepší kotel na pelety

Mini kotel na pelety – čtyřkomorové konstrukční řešení automatického kotle řady Variant pellets zaručuje vysokou provozní spolehlivost, životnost a jednoduché ovládání. Kotle řady Variant mají skvělou předávací  účinnost . V první komoře je teplota 600°C a v posledním čtvrté komoře je teplota spalin jen 120°C .  Kotel tvoří svařenec z ocelových plechů s vertikálním  výměníkem, který umožňuje jednoduché, dokonalé a rychlé  čištění. Vnitřní stěna kotle má tloušťku 5 mm což splňuje české i evropské normy.

Hořák SUN 7 i SUN 12  umístěn ve střední části kotle – což zabezpečuje přístup pro snadné čištění hořáku. Tím, že hořák je montován v přední části kotlového tělesa umožňuje postavení zásobníku pelet z levé , pravé strany i ze předu. v závislosti na možnostech kotelny.  K řídící jednotce lze připojit pokojový termostat, internetový termostat, termostat k ohřevu bojleru nebo akumulační nádoby.

Hlavní předností proti konkurenci je regulace otáček ventilátoru podle tlaku ve spalovací komoře ,toto řešení nahrazuje regulaci přes Lambda sondu podle spalin a především je velmi spolehlivé a přesné.

Kotel na pelety s automatickým podavačem – jejich konstrukce je určena pro dokonalé spalování pelet, tak že do pravé nebo levé strany kotle, podle toho jak si zákazník vybere, je zabudován hořák na pelety, jehož plnění probíhá automaticky pomocí šnekového dopravníku a postupně odebírá pelety ze zásobníku.

Zásobník na pelety může být umístěn vedle kotle, nebo ve vámi zvolené místnosti a samozřejmě může mít libovolný objem. Někteří zákazníci používají část kotelny jako zásobník paliva, který Vám takto vystačí na celou topnou sezónu. Elektronická regulace řídí výkon a další funkce hořáku, který přizpůsobuje chod kotle konkrétním podmínkám celého topného systému.

nejmenší kotel na pelety

Nejlevnejší kotel na pelety:

 • vysoká účinnost spalování  60-90 ppm CO což odpovídá normě pro plynovým kotlům
 • ekologické spalování protože množství CO2 je vyváženo pří růstu dřevní masy.
 • palivo: pelety (nouzové náhradní palivo – dřevo – nutné dokoupit rošt)
 • automatické zapalování, minimální nároky na obsluhu a údržbu
 • možnost připojení ekvitermní regulace
 • možnost ohřevu teplé užitkové vody (TUV)
 • řídicí jednotka umožňuje přehledný vícejazyčný displej
 • snadné čištění a údržba
Jak správně nastavit parametry hořáku

Do nastavení hořáku může nastavit  i zákazník . Uvedení do provozu provádí firemní servisní technik ihned po instalaci kotle. Provede kalibraci a úpravu parametrů podle vlastností Vašeho paliva ve Vašem objektu. Po optimalizaci nastavení, následuje zaškolení obsluhy kotle (jak vypadá optimální plamen, úprava parametrů při změně typu pelet) a potvrzení záruky.

automaticky kotel na pelety recenze
proces hoření v peletovém kotlu

Výhody kotlů na pelety

POHODLÍ

Kotel na biomasu a dřevní pelety představují špičkovou technologii spojenou s nejvyšším stupněm bezpečnosti , snadnou obsluhou , vysokým stupněm spolehlivosti. Díky jedinečné regulaci dávkování vzduchu dochází k optimálnímu spalování ./ zbytkové nespálené CO je 30 ppm což odpovídá spalování plynu v kondenzačním kotli/. Emise splňují nejpřísnější normy 5 emisní třídy a parametry jsou potvrzeny Ekodesignem

JISTOTA ZÁSOB

Každý den se v České republice vyrobí 1000 tun pelet. Třicet dva českých peletáren je rozesetých po celém území republiky, obvykle v blízkosti velkých pil. Výroba pelet totiž pomáhá dřevařským závodům zužitkovat dřevní pilinu, která přirozeně vzniká v dřevařské výrobě jako zbytková surovina. Po rozřezání na trámy, fošny a prkna se až 40 % původního kmene mění v dřevěné zbytky (štěpku a pilinu).

ZÁRUKA KVALITY

Kvalita pelet řídí podle evropské normy EN PLUS A1. Norma řeší i přepravu a uskladnění pelet u koncových uživatelů. BIOMASA tyto neuvádět !! dodám později podle Supavského všechny tyto podmínky dokáže zajistit i pro Vás, protože vlastní výrobu i celý logistický (zásobovací) systém.

CENA

Vytápění dřevními peletami představuje reálnou alternativu vůči běžným (fosilním) palivům. Cena a komfort jsou alternativou k zemnímu plynu.

Každoročně se otevírá v ČR jedna až dvě nové peletárny. Zabudování zařízení na vytápění dřevními peletami je od roku 2009 podporovány prostřednictvím Ministerstva hospodářství SR ale i sdružení BIOMASA a výrobců kotlů.

Výhodou jsou také kotlékové dotace: kotlíková dotace podmínky.

FAKTA O PELETÁRNÁCH:

 32 domácích výrobců pelet

 • 365 000 tun pelet se vyrobilo v ČR v roce 2017, tedy 1000 tun denně
 • výroba pelet v ČR roste už pátým rokem ve dvojciferných číslech
 • 28 000 peletových kotlů a kamen je v provozu v českých domácnostech
 • aktuální spotřeba pelet v České republice je 100 tisíc tun ročně
 • 96 % českých pelet má mezinárodní certifikaci nejvyšší kvality ENplus A1
 • 67 % českých pelet jde na export

PELETY – ENVIRONMENTÁLNĚ PŘIJATELNÉ PALIVO

Při spalování dřeva se uvolní jen tolik CO2, kolik přijme strom z atmosféry během svého růstu. Vytápění peletami je proto považováno za CO2 – neutrální s podstatným přínosem k ochraně ovzduší. Kdo vytápí dřevními peletami, nejenže nepřispívá ke globálním klimatickým změnám, ale zároveň napomáhá ke snižování globálního oteplování a brání dalším přírodním katastrofám.

I Česko se v rámci Kjótského protokolu zavázalo zredukovat emise způsobující skleníkový efekt do roku 2010 o 8%. Dá se to jen šetřením energie a využíváním obnovitelných zdrojů energie, kde má biomasa – pelety největší potenciál na Slovensku.

VÝHODY PELET PŘI SPALOVÁNÍ, V POROVNÁNÍ S NEUPRAVENÝM DŘEVNÍM ODPADEM:

 • vyšší energetická účinnost
 • vysoká výhřevnost – 17 Mj / kg
 • nízký obsah popele  (do 0,5%)
 • nízký obsah vody (6% )
 • redukce objemu – nízké nároky na skladovací prostory (650 kg / m3)
 • bezobslužný plnoautomatický provoz a regulace
 • nízká produkce emisí při spalování
 • přijatelná cena na jednotku vyrobeného tepla
 • plnohodnotná náhrada za jiné druhy paliva
 • obnovitelný zdroj energie na vytápění
kotel na pelety u klienta
peletovy kotel automaticky
Privacy Preferences
Upravte si cookies dle vlastních preferencí.