Tř. Tomáše Bati 1659, Otrokovice

Dotace na kotle 2021

AKTUALITY k 6/8/2021

Ještě zhruba rok mají domácnosti na to, vyměnit svůj starý kotel na uhlí nebo dřevo, nedosahuje-li alespoň 3. emisní třídy. Jinak bude hrozit pokuta až 50 tisíc korun. Stát Vám nově nabídne další dotace na výměnu. Vybrané skupiny domácností mohou dostat až 95 procent nákladů na pořízení nového kotle.

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že žádosti o finanční podporu bude přijímat až do nejzazšího termínu v září 2022 poté, co se u Evropské komise podařilo vyjednat finanční prostředky na pokračování kotlíkových dotací. K tomu připravilo peníze navrch pro domácnosti s nižšími příjmy. Nové žádosti začne přijímat na přelomu září a října.

Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 14 miliard korun. Podle odhadů ministerstva by to mělo stačit na výměnu dalších alespoň 150 tisíc starých kotlů.

Kolik půjde čerpat?
Kotel na biomasu (ruční dodávka i samočinná dodávka paliva) až 130 tisíc Kč

Resort se chce soustředit na domácnosti s nižšími příjmy. Těm nabízí dotaci až 95 procent, maximálně však 130 tisíc na kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Na podporu až 95 procent budou mít automaticky nárok také domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících důchod.

Na všechny naše kotle můžete čerpat zmíněné kotlíkové dotace.

premysl kolar kadria
PŘEMYSL KOLÁŘ
Expert na dotace
Žádost o dotaci
Kontaktujte nás a vyřídime dotaci za Vás
Podmínky dotace
Jednoduše Vám vysvětlíme podmínky pro získaní dotace
Podporované kotle
Všechny naše kotle na pelety jsou plne podporované.

NOVÁ vlna kotlíkových dotací 2021

Ministerstvo životního prostředí po novém roce spouští třetí a finální vlnu takzvaných kotlíkových dotací. Z peněz Evropské unie jsou na ni vyčleněny více než 3 miliardy korun. Plánuje se za ně vyměnit cca 30 tisíc zastaralých neekologických kotlů. Žádosti se budou podávat v průběhu roku 2021. Přesné termíny jsou plně v kompetenci jednotlivých krajů. Nicméně se předpokládá, že by to mohlo být na přelomu jara a léta. Ve třetí vlně již nebude možno pořídit kotel na uhlí a to ani v kombinaci uhlí/biomasa.

Získejte dotaci v maximální výši 127500 Kč
Žádost na dotaci vám pomůžeme vyřídit
Dotace je pro kotle na pevná paliva 1 a 2 emisní třídy
Zajistíme výhodné financování

co je to kotlíková dotace?

Díky programu Kotlíková dotace je možné získat finanční příspěvek na výměnu kotle na biomasu ve výši 80 % uznatelných nákladů. Realizaci úsporných opatření lze kombinovat s programem Nová zelená úsporám, v průběhu dvou let lze navíc získat bonus až 40 000 Kč.

“Kotlíková dotace” je dotační program Ministerstva životního prostředí, kde mohou peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotaci ve výši až 127 500 Kč (v Moravskoslezském kraji až 150 000 Kč) lze získat na výměnu starého ekologicky nevyhovujícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo a kotel na biomasu.

Dotaci vám pomůžeme vyřídit v případě montáže kotle od nás

 • Neztrácejte čas hledáním informací a podmínek pro získání “kotlíkové dotace”
 • Neriskujte chybné vyplnění nebo podání žádosti
 • Nečekejte ve frontách na úřadech
 • Spolehněte se na profesionály
 • PLATÍ TAKÉ V ROCE 2020

Zjistíme, zda máte na “kotlíkovou dotaci” nárok, případně poradíme jak na dotaci dosáhnout. Vyplníme za Vás elektronickou žádost a připravíme všechny další potřebné dokumenty pro odeslání.

Podmínky získání kotlíkové dotace v 2021

 • Žádat mohou majitelé rodinných domů, jejichž domy jsou vytápěny kotly na pevná paliva s ručním přikládáním spadající do třídy 1. a 2. dle ČSN 303-5.
 • Váš kotel na tuhá paliva musí plnit hlavní zdroj vytápění rodinného domu (více než 50%).
 • Pokud je Váš kotel na tuhá paliva v 3. 4. nebo 5. emisní třídě nelze žádat o “Kotlíkovou dotaci”.
 • S předložením žádosti a realizací výměny kotle musí souhlasit všichni majitelé nemovitosti.
 • Dům může být z hlediska energetické náročnosti zahrnut do kterékoliv třídy (A až G)
 • Nejsou podporovány chaty, hotely, penziony, ubytovny, bytové domy, které mají více jak 3 samostatné byty.
 • Na rozdíl od prvního kola kotlíkových dotací již NENÍ požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, kteří splní následující podmínky:

 • Směrnice o Ekodesignu
  – nová tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů.
 • Povinná spolupráce s odborníkem
  – instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři s osvědčením o získání profesní kvalifikace.
 • Zpětné čerpání dotace
  – proplácení dotací žadatelům probíhá zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.
 • Peníze také na projekt a stavební práce
  – mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají také související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.
 • Konkrétní podmínky si stanoví kraje
  – dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanoví jednotlivé kraje. Napříč republikou se tak mohou lišit.

Další informace

 • Žadatel musí být zapsán v katastru nemovitostí, jako majitel nebo spolumajitel a nemovitost musí být vedena jako objekt určený pro bydlení.
 • Výše kotlíkové dotace je 80 % z uznatelných nákladů.
 • Maximální výše příspěvku činí 120 000 Kč (+ 7 500 Kč za prioritní území) a stanovuje se pevně dle účelu využití.
 • Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji si navíc můžete kotlíkovou dotaci předfinancovat formou bezúročné kotlíkové půjčky od obce, až do výše 200.000 Kč. Jedná se o půjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Modelový příklad

 • Cena za dodávku a montáž kotle vč. příslušenství
          152 000 Kč
 • Kotlíková dotace
         120 000 Kč
         (+ 7 500 Kč za prioritní území)
 • Vlastní náklady
         pouze 24 500 Kč

Kolik peněz je v programu?

Hlavní město Praha - 23 700 000 Kč
Jihočeský kraj - 303 000 000 Kč
Jihomoravský kraj - 135 600 000 Kč
Karlovarský kraj - 67 200 000 Kč
Kraj Vysočina - 238 800 000 Kč
Královéhradecký kraj - 200 100 000 Kč
Liberecký kraj - 140 400 000 Kč
Moravskoslezský kraj - 891 480 000 Kč
Olomoucký kraj - 172 200 000 Kč
Pardubický kraj - 177 900 000 Kč
Plzeňský kraj - 231 600 000 Kč
Středočeský kraj - 517 800 000 Kč
Ústecký kraj - 161 700 000 Kč
Zlínský kraj - 160 500 000 Kč
Celkem - 3 421 980 000 Kč

Jaké dokumenty musíte mít pro získání Kotlíkové dotace 2021?

Tuto otázku není v současné době možné přesně zodpovědět, neboť jednotlivé kraje si budou stanovovat svá vlastní pravidla. Ve všech koutech republiky bude nutné předložit:

 • správně vyplněnou žádost – je to snadné a na úřadě vám pomohou
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle
 • fotodokumentaci starého kotle a jeho napojení na topnou soustavu a komín
 • kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele
 • případně souhlas spoluvlastníka budovy, plnou moc apod.
 • Po schválení dotace musíte doložit:
 • fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného starého kotle
 • kopii dokladu o likvidaci kotle
 • kopii účetních dokladů o nákupu nového kotle a topenářských prací
 • fotodokumentaci nového zdroje tepla, nejlépe včetně výrobního štítku
 • kopii revizní zprávy (protokolu) o uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopii protokolu o revizi spalinové cesty

Vyúčtování kotlíkové dotace

Po ukončení realizace projektu (výměny kotle) je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli – příslušnému krajskému úřadu – finanční vyúčtování realizovaného projektu. Společně s finančním vyúčtováním projektu (tzv. závěrečnou zprávou) je nutno doložit tyto přílohy:

 • Fotodokumentace odstranění starého zdroje tepla
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle (např. ze sběrny nebo výkupu kovů) – kopie
 • Fotodokumentace nově instalovaného kotle (nového zdroje vytápění), jeho napojení na otopnou soustavu a na komínové těleso
 • Fotodokumentace nové otopné soustavy nebo akumulační nádoby (byla li realizována)
 • Revizní zpráva o uvedení nového zařízení do provozu – kopie
 • Revize spalinové cesty – kopie
 • Kopie oprávnění k uvedení kotle do provozu – kotle na biomasu (osvědčení topenář a montér kotlů na biomasu
 • Kopie účetních dokladů týkajících se realizace výměny zdroje tepla a souvisejících opatření
 • Kopie bankovního výpisu nebo pokladního dokladu dokládající úhradu