Scroll Top
Kamenec 123, 763 02 Zlín

Proč vytápět peletami?

pohodlí

 • Díky plně automatizovaný provoz je zaručen komfort, který je srovnatelný s vytápěním plynem samozřejmě za nesrovnatelně nižší náklady
 • Spuštění a kontrola kotle i na dálku (např. Mobilním telefonem)
 • Automatické čištění kotle od popela
 • Vysoká energetická účinnost
 • Dřevní pelety se vyznačují extrémní hustotou a nízkým obsahem vody, díky tomu dosahují vysokou výhřevnost

cenová výhoda

 • Dřevní pelety dosahují vysokou cenovou stabilitu
 • Ve srovnání s plynem a vývojem cen jsou považovány za nejlevnější a nejefektivnější způsob vytápění
 • Pelety se v posledních letech vyznačují vysokou cenovou stabilitou
 • dotace na kotle

Stálá garance dodávek

 • Díky dlouhodobým smlouvám umíme zajistit stále dodávky pelet
 • Palivo vyrobené ze dřeva z českých lesů je k dispozici v dostatečném množství a každoročně doroste v našich lesích více dřeva než je možné využít, proto se dřevní pelety právem dají považovat za trvalý zdroj energie

Záruka kvality

 • Díky připravované certifikaci je zajištěna neustálá kontrola celého procesu od výroby až po dodávku konečnému zákazníkovi
 • Normy EU a podmínky, které jsou jimi dány jsme jako výrobci povinen zajistit a dodržovat
 • Ohleduplné k životnímu prostředí
 • Úplná nezávadnost pro životní prostředí
 • Minimálně prostory pro skladování
 • Díky jednotným rozměrům, fyzikálním vlastnostem pelet je zajištěno snadné skladování a automatická doprava paliva přímo do kotle
 • Dřevní pelety je možné dlouhodobě skladovat v různých podobách skladů a zásobníků podle prostorových možností
 • minimum popela
 • Minimální zůstatek nedohořených částic (popela) je následně použitelný jako bio-hnojivo

Chytří peletkáŘi nakupují na jaře! Proč?

Dřevěné pelety jako alternativní palivo během roku mění svou cenu. Samozřejmě všichni bychom byli rádi kdyby tato cena hýbala co nejméně a každý z nás by si tak mohl předem naplánovat ceny a odběr.

Bohužel, dřevní peletky jsou velmi závislé na ceny vstupní suroviny – kvalitní dřevní piliny. Tuto Pili získáváme od renomovaných pil, které řežou po celý rok avšak logicky, během zimních měsíců je to mnohem náročnější.

Dřevo je zmrzlé, vysoké vlhkosti, opotřebovává nářadí a stroje a proto je tato piliny dražší na nákupu. U nás pak ve výrobě musíme sušit zmrzlou pili při ztížených podmínkách, což se také odráží na nákladech.

Proto se ceny v zimě vědí vyšplhat opravdu vysoko. Netřeba zapomínat, že během léta se uzavírají kontrakty, které je třeba dodržet i během zimy a tak cena pelety stoupá stejně jako zvýšená poptávka již během podzimu.

S příchodem jara se situace rychle mění a ceny oproti zimě rychle klesají. V zahraničí (Itálie, Rakousko a Německo) poptávka po peletky po zimě o něco ustane a tato situace nám dovoluje snížit cenu. Toto je příležitost pro Vás nakoupit na následující topné období!

“V létě to bude přece ještě levnější”: setkáváme se s takovým názorem. Níže uvádíme graf z rakouské společnosti propellets.at kde vidíte, že od května se ceny pravidelně začnou “škrábat” nahoru. Je to způsobeno tím, že zákazníci ze zemí, kde je peletové topení rozšířené začínají předzásobit a poptávka narůstá. Proto duben a květen su vaši spojenci pokud se chcete levně předzásobit kvalitním palivem.

Privacy Preferences
Upravte si cookies dle vlastních preferencí.