Scroll Top
Kamenec 123, 763 02 Zlín

Povinná výměna kotlů

Vyměňte starý kotel za nový, než bude vytápění starým kotlem nezákonné. Čas máte už jen do 1. září 2024. Poté uplyne lhůta, do které zákon o ochraně ovzduší nařizuje kotle emisní třídy 1 a 2 přestat provozovat. Na výměnu se vyplatí vyřídit dotaci a čerpat státní příspěvek.

Zákaz užívání platí pro kotle 1. a 2. emisní třídystarší kotle bez označení emisní třídy a také kotle, které si kutilové vyrobili sami. Místo něj lze pořídit jiný, ekologičtější zdroj vytápění – tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. Nejoblíbenější volbou je kotel na dřevo nebo kotel na pelety.

Při výměně je možné požádat o peníze z kotlíkových dotací. Minimálně polovina vynaložených financí se tak vrátí formou dotace.

Starý zdroj tepla se vyznačuje nehospodárným provozem a zvýšeným rizikem poruch. Podle aktuálního znění zákona o ochraně ovzduší bude od 1. 9. 2024 možné provozovat pouze kotle na pevná paliva v emisní třídě 3, 4 nebo 5. Starší, již nevyhovující kotle je potřeba vyměnit za jiný zdroj tepla. K poškozování životního prostředí přispívají také staré kotle na plyn nebo na elektřinu, protože spotřebovávají více energie než nově instalované úsporné zdroje tepla.

Jak poznat, že je kotel na pevná paliva nevyhovující?

Každý kotel uvedený na trh v souladu s normou ČSN EN 303-5 má na výrobním štítku uvedenou třídu. Pokud je třída kotle 1 nebo 2, bude jeho provoz od 1. 9. 2024 zakázaný. V případě, že kotel výrobní štítek nemá, nebo na něm třída uvedená není, rozhodne o jeho provozu odborně způsobilá osoba v rámci pravidelné kontroly kotlů. Ta se dle zákona provádí jednou za 3 roky.

Zákaz se týká opravdu všech těchto kotlů. Je tedy jedno, zda jde o hlavní nebo záložní zdroj vytápění. A nezáleží ani na tom, jestli kotel provozuje podnikatel nebo domácnost. Pro vytápění už bude možné používat výhradně kotle 3. a vyšší emisní třídy nebo kotle, které splňují takzvaný ekodesign.

Při plánování výměny počítejte také s tím, že dodací lhůty se protahují někdy až na celý rok. Může za to nedostatek materiálu i topenářů. Když budete výměnu odkládat, velmi pravděpodobně se vám kvůli neustálému zdražování také výrazně prodraží.

Jaké jsou sankce?

Pokud budete používat nevyhovující kotel i po 1. září 2024, riskujete uložení pokuty až do výše 50 000 Kč. A pozor! Když ani po této sankci nedáte věci do pořádku, můžete ji dostávat opakovaně až do odstranění nedostatků. Nelze tedy počítat s tím, že zaplacení jedné pokuty legalizuje provoz vašeho starého kotle.

máte tři dotační programy na výběr

Pro rok 2024 běží tři dotační programy, které se liší svým zaměřením i podmínkami. Souhrnně se někdy označují jako Kotlíkové dotace 2024+.

Nový kotel přináší řadu výhod. Kromě naplnění legislativních požadavků vám nový kotel zajistí nižší náklady na vytápění, komfortnější obsluhu, snazší údržbu a díky snížení množství spalin z vašeho komína také lepší vztahy se sousedy. Jaký kotel vybrat? Základní rozdělení je podle výkonu, typu paliva a způsobu jeho přikládání. Samočinná dodávka paliva se využívá především pro dřevní pelety nebo uhlí. Ruční přikládání je nutné u kotlů na kusové dřevo, brikety, piliny atd. U kombinovaných kotlů lze střídat ruční i automatické přikládání.

Kamna a krby měnit nemusíte

Přitápíte si v kamnech, krbu či jiném lokálním topidle? Můžete být v klidu. Těchto zařízení se povinná výměna netýká. Zákon totiž rozlišuje kotle a lokální topidla.

Kotel je zařízení, které je napojené na teplovodní otopnou soustavu, pomocí níž rozvádí teplo po nemovitosti. Sám přitom výrazně neohřívá místnost, ve které se nachází. Za lokální topidla označujeme taková zařízení, která slouží pro přímé vytápění místa instalace. Jde například o krby, kamna, krbová kamna, ale také o vařiče či sporáky. Tato topidla nemusíte odstavovat či měnit, dokonce ani v případě, že mají teplovodní vložku.

Čím nahradit starý kotel?

Jestli dáváte přednost kotlům na tuhá paliva, počítejte s tím, že dnes už nekoupíte kotel 3. ani 4. emisní třídy. Navíc všechny kotle uváděné na trh od roku 2020 už nejsou označovány pomocí emisních tříd, ale musí splňovat takzvaný ekodesign.

Pokud jste příznivci vytápění plynem, nezapomeňte na to, že jeho cena raketově roste a dodávky jsou nejisté. I kvůli tomu vláda ukončila dotační podporu plynových kotlů. Státní příspěvek na nový plynový kotel už nedostanete.

Ideální je kotel na pelety který je pohodlný a jednoduchý na údržbu.

Privacy Preferences
Upravte si cookies dle vlastních preferencí.