Scroll Top
Kamenec 123, 763 02 Zlín

Topení peletami: reálne zkušnosti, spotřeba a cena

V momentě kdy řešíme způsob vytápění je prvořadé vycházet z dostupnosti paliva, jeho ekonomické výhodnosti a komfortnosti .Z hlediska nízkých pořizovacích nákladů i komfortu je nejvýhodnější vyhřívání elektrickým proudem. Velkou nevýhodou jsou vysoké provozní náklady.

Cena pelet je poměrně nízká a v rámci roku stabilní. Naši zákazníci běžně kupují peletky mimo sezónu, kdy je cena výhodnejší. Podle nejnovějších údajů rodinný dům spotřebuje při vytápění peletami cca 3 – 5 tun pelet za topnou sezonu (při výkonu kotle 20 kW), což v roce 2023 odpovídalo zhruba 29 100 Kč.

Reální příklad topení peletami v sezóně:

Náš zákazník pán Zdeněk Nárožný, který je správce IT síte, má kotel Variant Pellets 20 od roku 2019. Jeho dům o podlahové ploše 127m2 má nastavený na 21°C. V roce 2019/2020 měl spotřebu cca 3 100 kg pelet. S kotlem je velmi spokojen, protože chtěl jednoduché řešení s přehledným ovládáním a také měl menší technickou místnost, kde potřeboval, aby byl kotel menší a zásobník na pelety si uspořádat flexibilně podle potřeby. Údržba je taková, že 1x za cca 12 dní doplní pelety a při tom vysype popel.

Ze všech těchto hledisek vychází pro starší domy jako nejvhodnější palivo dřevní pelety a kotel na pelety.

Pořizovací náklady jsou srovnatelné s plynovými kotli. Je zde možnost získání kotlíkové dotace nebo při celkové rekonstrukci a zateplení čerpat dotace Nová zelená úsporám.

Provozní náklady jsou stejné jako když jste topili uhlím či dřevem. Podmínkou ovšem je, aby kotel byl speciálně pro dřevní pelety a ne kombinovaný s uhlím, protože takové kotle využívají takzvaný útlumový režim, kdy musí šnek stále podávat pelety a celý proces se prodražuje. Toto se projevuje od září do prosince a od března do května.

Velkou výhodou topení peletami je  možnost plně automatického provozu s použitím sezonních zásobníků, takže odpadá i nošení pytlů s peletami.

Hořáky, které používáme v našich kotlích byly vyvinuty pro dřevní pelety a jsou diskontinuální. To znamená, že kotel na tuhá paliva spotřebovává pelety jen tehdy, kdy to vyžaduje termostat, jinak si vyfouká čímž vyčistí rošt a zastaví se. Tento způsob regulace je nejen velmi úsporný, ale i komfortní, protože automatický kotel hlídá teplotu obytné části domu s přesností 0,2°C.

Automatický kotel na pelety umožňuje  vytápění jak radiátory ,tak podlahovým topením. Dále jsme vyvinuly regulaci, která umožňuje efektivně a automaticky ohřívat i teplou užitkovou vodu. Regulace využívá zbytkové teplo v kotli po skončení topení čímž získáváme 10%- 15 % tepla .

Důležité je z hlediska zákazníka možnost použití různých druhů pokojových termostatů, jak drátových tak bezdrátové řízené vlastním signálem GSM  nebo řízených Wifi přes internet telefonem nebo PC.

Zkušenosti s topením peletami

Moderní palivo

Pelety jsou drobné válečky s průměrem do 20 mm, dlouhé asi 5 – 6 cm. Vznikají lisováním rozmělněné a suché biomasy, přičemž výrobní surovinou mohou být piliny, nebo i sláma. Výhodou je, že vlhkost pelet je asi 10%, což znamená, že uživatele nemusí trápit vlhkost paliva, jak tomu je často u dřeva. Co se týče výhřevnosti, 1 kg pelet má výhřevnost cca 17,5 MJ, což odpovídá objemu 0,5 m3 plynu.

Zelená pro “zelených”

Pelety jsou ekologickým palivem, protože se vyrábějí z čisté, škodlivými látkami nezatížené dřevní suroviny. Při jejich hoření se uvolňuje velmi malé množství oxidu uhličitého. Výhodou je, že účinnost spalování pelet je perfektní. Spálené pelety zanechávají jen velmi malé množství odpadu – popela, který je ještě možné druhotně využít jako výborné hnojivo.

Pozor na kvalitu pelet

Jelikož v peletových kotlích lze vytápět pouze peletami, dbejte na používání pelet vyrobených z čisté dřevní hmoty bez obsahu kůry. Čisté pelety bez kůry mají bílou barvu, nedrobí se. Kvalitní pelety lépe hoří, jejich používáním vzniká menší množství popela, čímž se neznečišťuje kotel. Od kvality pelet závisí i to, jak často budete potřebovat vysypávat nádržku na popel. Při těch kvalitnějších stačí tento úkon provádět jednou za 6 týdnů.

Levnější než plyn

Náklady na vytápění s peletami jsou oproti plynovému kotli asi o 20 – 30% nižší. Zároveň, pokud nakoupíte pelety v létě, kdy jsou jejich ceny výhodnější než v zimě, ušetříte ještě více.

Článek o spotřebě pelet za den najdete tady.

Výhody pelet při spalování, v porovnání s neupraveným dřevním odpadem:

  • vyšší energetická účinnost
  • vysoká výhřevnost – 17 Mj / kg
  • nízký obsah popele  (do 0,5%)
  • nízký obsah vody (6% )
  • redukce objemu – nízké nároky na skladovací prostory (650 kg / m3)
  • bezobslužný plnoautomatický provoz a regulace
  • nízká produkce emisí při spalování (emisní třídy kotlů)
  • přijatelná cena na jednotku vyrobeného tepla
  • plnohodnotná náhrada za jiné druhy paliva
  • obnovitelný zdroj energie na vytápění
Privacy Preferences
Upravte si cookies dle vlastních preferencí.