Scroll Top
Kamenec 123, 763 02 Zlín

Spotřeba pelet za den – jaká je realita?

V momentě kdy řešíme způsob vytápění je prvořadé vycházet z dostupnosti paliva, jeho ekonomické výhodnosti a komfortnosti .Z hlediska nízkých pořizovacích nákladů i komfortu je nejvýhodnější vyhřívání elektrickým proudem. Velkou nevýhodou jsou vysoké provozní náklady.

Cena pelet je poměrně nízká a v rámci roku stabilní. Naši zákazníci běžně kupují peletky mimo sezónu, kdy je cena výhodnejší. Podle nejnovějších údajů rodinný dům spotřebuje při vytápění peletami cca 4,5 – 5 tun pelet za topnou sezonu (při výkonu kotle 20 kW), což v roce 2023 odpovídalo zhruba 27 000 Kč.

Podstatně levnější variantou je zemní plyn jeho nevýhodou je dostupnost , bezpečnost a provozu ,neobnovitelnost – musí se dodržovat servisní prohlídky. Topení propan-butanem a topným olejem  je i cenově velmi náročné, případně problematické z hlediska legálnosti vyjetého oleje.

K nejlevnějším zdrojům vytápění  patří uhlí a dřevo. Topení uhlím se dá automatizovat, k nevýhodám patří velká pracnost, specifický zápach, prach a neobnovitelnost tohoto zdroje. Cenově i ekologicky vychází lépe dřevo, jeho hlavní nevýhodou je pracnost  zpracování, vytváření velkých zásob dřeva k vyschnutí a ne možnost automatického provozu.

Z hlediska komfortu, ekologické výhodnosti i ekonomického provozu se jeví nejlépe tepelné čerpadla. Jejich nevýhodou jsou velké pořizovací náklady, nutnost obnovy po 10 letech a jsou vhodné do nízkoenergetických domů což prakticky znamená pro novou výstavbu.

Ze všech těchto hledisek vychází pro starší domy jako nejvhodnější palivo dřevní pelety a kotel na pelety.

Pořizovací náklady jsou srovnatelné s plynovými kotli. Je zde možnost získání kotlíkové dotace nebo při celkové rekonstrukci a zateplení čerpat dotace Nová zelená úsporám.

Provozní náklady jsou stejné jako když jste topili uhlím či dřevem. Podmínkou ovšem je, aby kotel byl speciálně pro dřevní pelety a ne kombinovaný s uhlím, protože takové kotle využívají takzvaný útlumový režim, kdy musí šnek stále podávat pelety a celý proces se prodražuje. Toto se projevuje od září do prosince a od března do května.

Pokud chcete topit uhlím používejte tyto retortové hořáky, protože byly speciálně vyvinuty pro topení uhlím a budete mít nízké náklady a peletami budou o 30 % až 50% vyšší.

Velkou výhodou topení peletami je  možnost plně automatického provozu s použitím sezonních zásobníků, takže odpadá i nošení pytlů s peletami.

Kontrolu kotle a čištění roštu provádíte 1x týdně , samotný kotel čistíte 2x do roka.

Hořáky, které používáme v našich kotlích byly vyvinuty pro dřevní pelety a jsou diskontinuální. To znamená, že kotel na tuhá paliva spotřebovává pelety jen tehdy, kdy to vyžaduje termostat, jinak si vyfouká čímž vyčistí rošt a zastaví se. Tento zpusob regulace je nejen velmi úsporný, ale i komfortní, protože automatický kotel hlídá teplotu obytné části domu s přesností 0,2°C .

Automatický kotel na pelety umožňuje  vytápění jak radiátory ,tak podlahovým topením. Dále jsme vyvinuly regulaci, která umožňuje efektivně a automaticky ohřívat i teplou užitkovou vodu. Regulace využívá zbytkové teplo v kotli po skončení topení čímž získáváme 10%- 15 % tepla .

Důležité je z hlediska zákazníka možnost použití různých druhů pokojových termostatů, jak drátových tak bezdrátové řízené vlastním signálem GSM  nebo řízených Wifi přes internet telefonem nebo PC.

Kamna na pelety

Krbová kamna na pelety se využívají především jako designová záležitost. Výběr výrobců i dodavatelů je obrovský . Rozdělují se do dvou základních skupin horkovzdušné / jedním nebo více ventilátory / a kamna ,které mají těleso naplněné vodou a mohou ohřívat i ústřední topení ,případně teplo-užitkovou vodu, zde je potřeba kombinovat ohřev TUV se solárním systémem, aby jste netopili v místnosti v létě , když budete potřebovat teplou vodu.

Kamna na pelety slouží především k ohřevu jednotlivých místností . Ideální jsou na chaty ,ke splňují jak komfort, nízké pořizovací náklady a především nemohou zamrznout, protože nemají vodní vložku.. Dají se ovládat termostat a to i systémem GSM nebo wifi na telefonu.

Skvělá řešení se nabízí i v moderních  nízkoenergetických domech , kde plní ohřevem  tepelnou pohodu a designem vytváří atmosféru domu.