Scroll Top
Kamenec 123, 763 02 Zlín

Vyplatí se topit biomasou?

V současnosti na trhu převládají dvě základní skupiny kotlů na spalování dřevní biomasy: kotle na spalování dřevních pelet či briket a kotle na tuhá paliva.

Granule kruhového průřezu mívají průměr 6 až 8 mm a délku 10 až 30 mm. Jsou vyrobeny výhradně z odpadového materiálu, jako jsou piliny nebo hobliny bez chemických přísad. Lisováním pod vysokým tlakem se dosahuje vysoká sypná měrná hmotnost paliva (min. 650 kg / m3). Jejich velkou výhodou je, že mají obsah vlhkosti pouze 8 – 10%.

Brikety

Válce či hranoly s délkou 15 až 25 cm se vyrábějí z odpadní biomasy drcením, sušením a lisováním bez chemických přísad. Brikety mají vysokou měrnou hmotnost paliva (1200 kg / m3), díky čemuž zaberou při uskladňování méně místa. Dalšími přednostmi jsou obvykle vysoká výhřevnost a nízká popelnatost.

Rádi byste získali přesnou cenovou kalkulaci pro vaši nemovitost? Napište nám na: info@kadria.cz /723 739 003

Kusové dřevo

Kromě polen v délce 30 až 50 cm, případně do 100 cm, sem patří i různé kusové odpady z dřevozpracujícího průmyslu. Relativní vlhkost takového paliva se pohybuje od 15 do 55%. Při správném spalování a optimální vlhkosti hoří dřevo téměř bez kouře, snadno se zapaluje a tvoří málo popela. Tvrdé dřevo hoří déle, měkké dřevo má lepší zápalnost.

Pozor na dopravu a skladování

Doprava biomasy ze vzdálenosti nad 60 kilometrů dělá z nákupu kotle na biomasu s ohledem na jeho životnost téměř nenávratnou investici. Cena za palivo a jeho dopravu může výrazně ovlivnit celkové náklady spojené s vytápěním. Náklady na koupi kotle na biomasu vzhledem k jejich obvyklou životnost nejsou malé. Pokud se mají vrátit, ideální je, pokud dodavatel biomasy působí v blízkém okolí. Proto je vhodné předem zjistit, kde a za jakou cenu lze v konkrétním regionu nakoupit biomasu.

V kotlích na dřevní pelety bývají zásobníky zkonstruovány tak, aby objem sypání paliva vystačil asi na jeden týden. Delší cyklus přikládání umožňují zásobníkové sila. Mohou mít podobu dřevěné ohrady, malé přilehlé místnosti nebo podzemní nádrže, ze které jsou pelety přemisťovány do kotle dopravníkem. Pokud se vybuduje a naplní silo, jehož objem odpovídá roční potřebě paliva, uživatel se nemusí starat o palivo celý rok. Při používání kotlů na zplynování dřeva vyžaduje spalování suchých polen. Čerstvě nařezané dřevo se doporučuje uskladnit v kryté skládce po dobu 2 až 3 let, dokud se dřevo přirozenou cestou zbaví nežádoucí vlhkosti.

Privacy Preferences
Upravte si cookies dle vlastních preferencí.